W przypadku klimatyzacji komfortu założenia przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnej są ustalane tak, aby zapewnić komfortowe warunki ludziom w ciągu całego roku, przy występowaniu zysków ciepła w lecie i strat ciepła w zimie. Zapotrzebowanie na klimatyzację dotyczy większości budynków biurowych, lokali użytkowych, gastronomicznych, hoteli itp. Zauważalny jest ostatnio wzrost ilości montowanych klimatyzatorów w domach prywatnych, a w szczególności w nowopowstałych. Niewątpliwie wpływ na to mają przystępne ceny klimatyzatorów jak również niższa cena montażu instalacji w budynku który jest w stanie surowym. Istotną cechą klimatyzacji komfortu jest dążenie do tworzenia takiego środowiska, które byłoby pozytywnie oceniane przez większość użytkowników.

Klimatyzatory dzielimy pod kątem ich mocy i związanej z nią przestrzeni – mogą być stosowane zarówno do obsługi pojedynczych pomieszczeń, jak i do całych budynków, na przykład biurowców. Najprostsze urządzenia to modele, które określa się jako split (są podzielone na jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną), bardziej zaawansowane to systemy multisplit oraz układy VRF (Variable Refrigerant Flow) i VFV (Variable Refrigerant Volume), a w przypadku dużych przestrzeni stosuje się instalacje z centralami klimatyzacyjnymi oraz układami wody ziębniczej. Urządzenia typu split oraz multisplit pozwalają na wydajne obniżanie temperatury powietrza we wnętrzach – dla klimatyzatorów split jednego pomieszczenia, dla multisplit – kilku pomieszczeń jednocześnie. Systemy te działają na bazie powietrza obiegowego, oszczędzają je i nawilżają, jednak nie dostarczają powietrza z zewnątrz. Bardziej zaawansowane układy klimatyzacyjne są wyposażone w taką funkcję i dodatkowo mogą także służyć do dogrzewania pomieszczeń.

Więcej informacji można uzyskać w naszym biurze ul. Mała Góra 71 b , 30-864 Kraków