Energia słoneczna docierająca do powierzchni ziemi i zgromadzona w gruncie, w wodach gruntowych oraz w powietrzu także może być skutecznie eksploatowana przez człowieka. Aby ją wykorzystać, potrzebne jest przygotowanie specjalistycznej instalacji z użyciem pomp ciepła, które dzięki swojej konstrukcji mogą przez okrągły rok pozyskiwać ją i zastosować w podgrzewaniu wody oraz ogrzewaniu budynków. Użycie odnawialnej energii zmniejsza skutecznie wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Pompy ciepła do działania potrzebują odpowiednie ilości energii elektrycznej – zwykle to 25% całkowitej mocy pompy. Reszta zapotrzebowania na energię, czyli 75% jest pokrywana przez energię odnawialną pozyskiwaną bezpłatnie z dostępnych źródeł ciepła – ziemi, wody, powietrza. Do instalacji z użyciem pomp ciepła nie są wymagane kominy.